Objekt: poslovni objekt Hypo

Lokacija: Rogaška Slatina,

Produkt:
  • poslovni objekt Hypo