Objekt: poslovni objekt AMZS

Lokacija: Ljubljana, 2005

Produkt: steklena fasada
  • poslovni objekt AMZS
  • poslovni objekt AMZS
  • poslovni objekt AMZS