Objekt: Gasilski dom Laško

Lokacija: Laško,

Produkt:
  • Gasilski dom Laško