Objekt: poslovni objekt Bosch

Lokacija: Celje,

Produkt:
  • poslovni objekt Bosch