Objekt: poslovni objekt Novi forum

Lokacija: Ljubljana,

Produkt:
  • poslovni objekt Novi forum