Objekt: poslovni objekt Mikrocop

Lokacija: Ljubljana, 2009

Produkt: polstrusturna steklena fasada, fiksni brisoleji
  • poslovni objekt Mikrocop
  • poslovni objekt Mikrocop
  • poslovni objekt Mikrocop