Objekt: poslovni objekt Tower center

Lokacija: Graz, Avstrija, 2012

Produkt:
  • poslovni objekt Tower center
  • poslovni objekt Tower center
  • poslovni objekt Tower center