Objekt: blok Nova vas Celje

Lokacija: Celje, Nova Vas, 2005

Produkt:
  • blok Nova vas Celje