Objekt: Hotel Paka

Lokacija: Velenje,

Produkt:
  • Hotel Paka