Objekt: športna dvorana Tri Lilije

Lokacija: Laško,

Produkt:
  • športna dvorana Tri Lilije
  • športna dvorana Tri Lilije