Zasteklitev

Zasteklitev

Zasteklitev

Energetske izgube starih stavb so izjemno velike, zlasti zaradi slabih oken oz. neprimerne zasteklitve. Popolnoma drugačno energetsko sliko zgradbe lahko dosežemo s sodobnimi profili, ustrezno zasteklitvijo, pravilnimi tesnili in ustreznim načinom vgradnje. V slovenskem pravilniku o toplotni zaščiti zgradb se za zastekljevanje prostorov lahko uporabljajo le stekla s toplotno prehodnostjo UST, ki je manjša od 1,4 W/m2K in s faktorjem (g), prehoda celotnega sončnega sevanja, večjim od 0,55. Ta stekla so visoko prepustna za vidno svetlobo in barvno nevtralna. V PVC okna SIMER standardno vgrajujemo dvoslojno steklo sestave 4-16-4, s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K (s plinom med stekli).

Na vaše želje smo se prilagodili s široko ponudbo različnih tipov stekel:

  • zvočno izolacijska stekla,
  • sončno zaščitna izolacijska stekla,
  • kaljena stekla,
  • lepljena stekla,
  • požarno odporna stekla.
     

Na voljo so tudi stekla v kombinaciji z okrasnimi križi (nalimni križi z zunanje strani stekel in razne vrste medstekelnih križev), s katerimi dosežemo optično zmanjšanje večjih steklenih površin. Prostore, kamor ne želimo privabljati pogledov iz okolice, lahko opremimo z okni s posebnimi stekli.

Prerezi stekel:

Medstekelni križi  Nalimni križi  Prerez Termopan
Medstekelni križi        Nalimni križi          Prerez Termopan

Tipi stekel:

Tipi stekel